0% bijtelling mogelijk ook in 2014

0% bijtelling mogelijk ook in 2014 | Autobedrijf Douwe de Beer

Staatsecretaris van Financiën, Frans Weekers, geeft aan dat de bijtelling voor elektrische auto’s in 2014 op 0% blijft. Eerder was besloten de bijtelling voor deze auto’s vanaf januari te verhogen tot 7%. Reden om op dit besluit terug te komen is de vrees dat de markt voor elektrische auto’s instort bij het wegvallen van de zakelijk interessante 0% bijtellingscategorie. Weekers wil luisteren naar voorstellen voor een extra schijf of regeling.

Wanneer een volledig elektrische auto na 1 januari 2014 zou worden aangeschaft, dan moest deze in de 7% bijtellingscategorie gaan vallen. Tot op heden wordt nog een percentage van 0% bijtelling gehanteerd voor de eerste vijf jaar na aanschaf. Graag houdt Weekers de interesse in schone auto’s op peil.

Markt elektrische auto’s mogelijk verdubbeld

Eind 2013 wordt verwacht dat er in totaal zo’n 20.000 elektrische auto’s rondrijden in Nederland. Dit aantal zal zich in 2014 mogelijk verdubbelen, uiteraard mits de auto’s aantrekkelijk blijven voor onder andere de zakelijke lease. Door een verhoging van de bijtelling van 0% naar 7% zou deze groei kunnen stagneren of zelfs omslaan in een daling.

Buiten het besluit om de bijtelling te verhogen zijn er nog een aantal factoren die meespelen in het succes van de elektrische auto. Het aantal laadpalen groeide in het begin van 2013 sterk tot maar liefst 5.000 stuks in heel Nederland. Dat aantal stagneerde door de beslissing van het ministerie van Economische Zaken om de laadpalen uit het verantwoordelijkheidspakket van de netbeheerders te halen. In de grote steden is deze wending in het beleid opgelost door de laadpalen te laten plaatsen op last van de gemeente. Voor kleinere steden en dorpen is het vooralsnog financieel erg lastig om een publiekelijke oplaadpaal te plaatsen. Hybride auto’s lijken de oplossing te zijn om de laadproblemen van volledig elektrische auto’s te ondervangen. Immers, deze auto’s zijn eveneens voorzien van een kleine(re) brandstofmotor.

Elektrische of hybride auto kopen of leasen

Bent u voornemens een elektrische of hybride auto te kopen? Als u vóór 1 januari 2014 overstapt, dan blijft de bijtelling over de eerste 5 jaar 0%. Profiteer dus nu nog deze zéér interessante regeling om een elektrische auto aan te schaffen! Laat u informeren door Autocentrum Douwe de Beer over de mogelijkheden om een elektrische of hybride auto te leasen of een elektrische of hybride auto te kopen!