RDW geeft APK-keurmeesters tik op de vingers

RDW geeft APK-keurmeesters tik op de vingers | Douwe de Beer

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft in 2015 de licentie van 242 APK-Keurmeesters ingetrokken, dit is een stijging van 22% ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de RDW is deze fikse stijging het gevolg van strengere controles. Garagebedrijven die eerder in de fout gingen worden hierbij vaker bezocht dan andere bedrijven.

Volgens ondervraagde garagebedrijven komt het regelmatig voor dat klanten druk op de keurmeester uitoefenen om een slechte auto goed te keuren. Niet zelden wordt de keurmeesters geld geboden om ‘niet moeilijk te doen’. Omdat klanten hun auto onderhoud vaak bij hetzelfde bedrijf uit laten voeren, zwichten autobedrijven soms onder druk van de klant.

Controle APK-keurmeesters

De RDW controleert APK-keurmeesters steekproefsgewijs. Hierbij wordt ongeveer 1 op de 30 auto’s herkeurd door een keurmeester van de RDW. Wanneer er teveel fouten worden gemaakt bij de APK-keuring, wanneer een autobedrijf geen medewerking verleend aan de steekproef of wanneer een autobedrijf bewust probeert te sjoemelen, trekt de RDW de keuringslicentie van de keurmeester of zelfs het gehele garagebedrijf in.

Duits model

De APK leidt geregeld tot discussie tussen de klant en de keurmeester. Wanneer een bepaald onderdeel wordt afgekeurd kan de klant bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat het garagebedrijf hem of haar op kosten probeert te jagen. Sommige garagebedrijven pleiten daarom voor het Duitse model van autokeuring. Hier is een onafhankelijke instantie verantwoordelijk voor de verplichte autokeuring en worden eventuele reparaties uitgevoerd bij een ander bedrijf. De RDW geeft voorlopig aan dat het niet voornemens is om het huidige systeem aan te passen.

APK bij Autocentrum Douwe de Beer

Autocentrum Douwe de Beer heeft een eigen APK-keurmeester in dienst. Dit betekent dat u deze periodieke autokeuring met een gerust hart bij ons uit kunt laten voeren. Omdat de APK van essentieel belang is voor de verkeersveiligheid, nemen wij deze taak bijzonder serieus. Bij ons zullen dus nooit slechte auto’s goedgekeurd worden. Een afspraak voor de APK, auto onderhoud of reparatie maakt u eenvoudig via onze website. Wordt u liever direct persoonlijk geholpen, dan kunt u ons bellen op het telefoonnummer 0321-320202.