‘Innovatieve mobiliteit’ belangrijk in nieuwe regeerakkoord

'Innovatieve mobiliteit' belangrijk in nieuwe regeerakkoord | Autocentrum Douwe de Beer

De nieuwe regering heeft ambitieuze plannen als het gaat om mobiliteit. Het doel is dat er vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s worden verkocht. Maar niet alleen op elektrisch rijden wordt ingezet, ook zelfrijdende auto’s moeten de komende jaren een steeds grotere rol gaan innemen. Dit, vanuit milieubewust oogpunt. Ook de Nederlandse wegen moeten hierop worden klaargestoomd!

In het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn ontzettend veel plannen opgenomen die interessant kunnen zijn voor automobilisten. ‘Slim en duurzaam vervoerssysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden’ en ‘Innovatieve mobiliteit’ zijn belangrijke pijlers. Nu de economie weer is aangetrokken zal hierin extra worden geïnvesteerd.

Emissieloos rijden

Bij onderhoud aan de huidige infrastructuur en de aanleg van nieuwe wegen zal de komende jaren rekening worden gehouden met de toename van autonoom rijden. Het kabinet streeft ernaar dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 emissieloos zijn. Om dit doel te behalen zijn er de komende jaren dan ook fiscale voordelen te behalen voor wie volledig elektrisch rijdt.

Verbeteren van de infrastructuur

Afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de infrastructuur in ons land. Nu de economie weer goed draait zal op dit gebied extra worden geïnvesteerd. De aankomende drie jaar is hiervoor 2 miljard euro beschikbaar, daarna wordt het structurele bedrag verhoogd met 100 miljoen euro. Het aanpakken van de infrastructuur moet de verkeersveiligheid verbeteren en tegelijkertijd wordt er rekening gehouden met zelfrijdende auto’s en de daarbij benodigde systemen in of langs de weg.

Andere plannen op het gebied van mobiliteit

Naast deze ambitieuze plannen zijn er nog een hele hoop andere punten die worden benoemd in het nieuwe regeerakkoord:

  • De boetes voor grote of herhaalde overtredingen worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.
  • Met het oog op volledig elektrisch rijden, zal er worden gezorgd voor voldoende tank- en laadmogelijkheden.
  • Daar waar het de verkeersveiligheid verhoogd, gaat de verlichting op snelwegen ’s avonds en ’s nachts weer aan.
  • Er komt één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones, zodat automobilisten in elke gemeente de regels begrijpen.
  • Er zal samen met provincies worden geïnvesteerd in veilige weginrichting, voornamelijk bij N-wegen. Daarnaast wordt er ingezet op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en een verbeterde registratie van de oorzaken van verkeersongelukken.

Innovaties in de Duitse automarkt

Investeringen op het gebied van (innovatieve) mobiliteit zien wij uiteraard als iets positiefs. Wij hebben ons toegespitst op de merken Audi, Mercedes, BMW en Volkswagen, en wij merken ook dat zij massaal investeren in elektrisch rijden! Meer weten? Neem gerust contact met ons op of kom langs in onze showroom.